1. مریم سادات فخری , راحله مهدویان فرد , سیدعلی کیمیایی , پیش بینی احتمال طلاق زنان براساس دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسأله خانواده , فرهنگ مشاوره و روان درمانی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۲۰۷-۲۲۲
 2. نفیسه اندرون , معصومه کردی , سیدعلی کیمیایی , حبیب الله اسماعیلی , تأثیر برنامه مشاوره فردی توسط ماما بر اضطراب دوران بارداری زنان نخست‌زا , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۸۶-۹۵
 3. فاطمه عباسی , سیدعلی کیمیایی , محمدرضا صفاریان طوسی , محمدرضا عابدی , بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت جسمی , پژوهش در پزشکی , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۲۷۵-۲۸۱
 4. نفیسه اندرون , معصومه کردی , سیدعلی کیمیایی , حبیب الله اسماعیلی , ارتباط شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست‌زا , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۶۸-۷۵
 5. مونا کارگر , فاطمه قاصد , سیدعلی کیمیایی , اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی زوجهای متعارض , فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱۲۳-۱۴۱
 6. معصومه دامنجانی , سیدعلی کیمیایی , حسین حسن آبادی , اثربخشی گروه درمانی شناختی- انسانگرایانه بر بهبود مهارتهای ارتباطی و حل مساله زنان متاهل , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۳۸-۵۱
 7. جواد اسدالهی , سیدعلی کیمیایی , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , اثر بخشی گروه ‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین دارای همسر معتاد , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۵-۱۵
 8. جواد وکیلی , سیدعلی کیمیایی , جواد صالحی فدردی , بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی زندانیان , روان شناسی بالینی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۹۷-۱۰۵
 9. نسیبه منصوری , سیدعلی کیمیایی , علی مشهدی , احمد منصوری , اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویت و حل مسئله خانواده , روانشناسی بالینی و شخصیت , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۵۱-۶۰
 10. فاطمه زهرا کریمی , علی تقی پور , رباب لطیف نژاد رودسری , سیدعلی کیمیایی , سیدرضا مظلوم , ملیحه امیریان , آثار روانی - اجتماعی ناباروری مردانه در زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۰-۳۲
 11. ریحانه یوسفی پور , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , نقش تعهد مذهبی و سبک دلبستگی بزرگسالان در کیفیت روابط زناشویی با میانجی گری متغیر سبک دلبستگی در زوج های تازه مزدوج , علوم انسانی اسلامی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۵۸-۶۸
 12. محبوبه فیروز , سید جواد حسینی , سید رضا مظلوم , فرزانه حسن زاده , سیدعلی کیمیایی , خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۰۱۸-۱۰۲۴
 13. سیدعلی کیمیایی , زینب آزادی , سکینه عباسی بورندرق , رابطه برافراشتگی مقیاس 5 (مردانگی-زنانگی) در آزمون MMPI-2 با رفتارهای ضد اجتماعی و خود بیمارانگاری , پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱-۱۲
 14. فرزانه مهدیان فر , سیدعلی کیمیایی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب برکاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی در سال 1392 , پزشکی قانونی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۶۷-۱۷۷
 15. محبوبه فیروز , سید رضا مظلوم , سید جواد حسینی , فرزانه حسن زاده , سیدعلی کیمیایی , مقایسه تاثیر آموزش گروهی و مشاوره گروهی بر بعد عاطفی خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو , دانشگاه علوم پزشکی بیرجند , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۲۹۳-۳۰۳
 16. سیده عاطفه حسینی یزدی , علی مشهدی , سیدعلی کیمیایی , زهرا عاصمی , اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر مشکلات برونی سازی و درونی سازی شده کودکان طلاق , روانشناسی خانواده , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳-۱۴
 17. سیدعلی کیمیایی , جواد صالحی فدردی , جواد غفوری نسب , اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۴۱-۵۱
 18. سیدعلی کیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی , اثربخشی مشاوره زناشویی مبتنی بر الگوی کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر بهبود عملکرد خانوادگی زوج های دارای ناسازگاری زناشویی , مشاوره و روان درمانی خانواده , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۷۹-۹۴
 19. سیده عاطفه حسینی یزدی , علی مشهدی , سیدعلی کیمیایی , زهرا عاصمی , اثربخشی برنامه مداخله ای وی‍ژه کودکان طلاق بر بهبود خودپنداره و تاب آوری کودکان , روان شناسی کاربردی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۷-۲۱
 20. میثم گل محمدی , سیدعلی کیمیایی , بررسی اثربخشی مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بر انگیزش تحصیلی دانش اموزان دارای افت تحصیلی , پژوهش در آموزش , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۵۵-۶۲
 21. zaynab azady , سیدعلی کیمیایی , sekine abasi borndrgh , رابطه توانایی حل‌ مسأله خانواده و باورهای غیرمنطقی با مشکلات و ناسازگاری‌‌ زناشویی , پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱-۱۷
 22. مونا کارگر , سیدعلی کیمیایی , علی مشهدی , اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خود نظم بخشی، بر آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی , مشاوره و روان درمانی خانواده , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۲۶۹-۲۹۶
 23. علی طلایی , سیدعلی کیمیایی , مهدیه برهانی مقانی , فاطمه محرری , اندیشه طلایی , راشین خانقایی , بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر افسردگی زنان نابارور , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱-۹
 24. سکینه عباسی بورندرق , سیدعلی کیمیایی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و رفتاری-شناختی روی باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق , پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۵۸-۷۶
 25. مرتضی روحانی , علی رجایی , سیدعلی کیمیایی , جواد ملک زاده , حمیدرضا بهنام وشانی , تأثیر آموزش شناختی-رفتاری دینی بر احساس نا امیدی، بی ارزشی و نارضایتی از زندگی در پرستاران , مدیریت ارتقای سلامت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۴۵-۵۵
 26. سیدعلی کیمیایی , حسین خادمیان , حسن فرهادی , عبدالرحیم قیمتی , ساخت و مطالعه مقدماتی ویژگی های روان سنجی واعتبار یابی مقیاس کارکردهای روان شناختی خانوادهایرانی(IFPFS) , پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۱۴۵-۱۸۳
 27. سیدعلی کیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی , بر رسی رابطه بین دلبستگی ایمن ـ ناایمن و همبودی آن با شناخت‌های ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۸۱-۱۹۶
 28. مرضیه امیری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدعلی کیمیایی , اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای , اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۵۹-۶۸
 29. ام البنین کریمی , سیدعلی کیمیایی , حسین مهدیان , بررسی نقش سبک های دلبستگی، هوش هیجانی و استرس شغلی بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 90- 1389 , مشاوره شغلی و سازمانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۳۱-۴۶
 30. سیدعلی کیمیایی , حسین خادمیان , حسن فرهادیان , حفظ قرآن و تاثیر آن بر مولفه های سلامت روان , زن و جامعه - جامعه شناسی زنان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱-۲۱
 31. حسن گرجیان مهلبانی , سیدعلی کیمیایی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشویی , پژوهش های کاربردی روانشناختی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۷۵-۸۹
 32. سیدعلی کیمیایی , محمد رضا رفتار , عاطفه سلطانی فر , اثربخشی برنامه تقویت هوش‏ هیجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانان , علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۲۹۷-۳۰۵
 33. سیدعلی کیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی , اعتباریابی پرسش­ نامه­ ی مثلث شناختی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۳۰-۲۴۲
 34. سیدعلی کیمیایی , بررسی نتایج برنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار , رفاه اجتماعی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۶۳-۹۳
 35. سیدعلی کیمیایی , محمدرضارفتار , عاطفه سلطانی فر , آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۵۳-۱۶۶
 36. حسین خادمیان , سیدعلی کیمیایی , محمدسعید عبدخدائی , کارکردهای روانشناختی خانواده و همبودی ان با کیفیت زندگی و خودکارامدی نوجوانان , خانواده و پژوهش , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۲۱-۱۴۰
 37. سیدعلی کیمیایی , حسین محرابی , زهرا میرزایی , مقایسه وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر مشهد , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۲۶۱-۲۷۸
 38. سیدعلی کیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی , زوج درمانی متمرکز بر هیجان , تازه های روان درمانی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۳۹-۶۳
 39. سیدعلی کیمیایی , فاطمه بیگی , مقایسه کارکردهای خانوادگی مادران کودکان سالم وکودکان بیش فعال/نقص توجه , علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱۴۱-۱۴۸
 40. سیدعلی کیمیایی , مشاوره و رواندرمانی پست مدرن , تازه های روان درمانی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۵۰-۷۰
 41. سیدعلی کیمیایی , سمیه قریب , بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه , علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۹۹-۱۰۴
 42. سیدعلی کیمیایی , آقای علی دلاور , آقای دکتر شفیع آبادی , علی صاحبی , بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۷۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱, صفحه ۸۷-۱۱۴